A. SobolewskiSzanowne Koleżanki i Koledzy, 

mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXX jubileuszowej konferencji naukowo-technicznej KOKSOWNICTWO 2022, która w tym roku odbędzie się w dniach 6-7 października w Hotelu Klimczok Resort & SPA w Szczyrku.

Wierzę, że Konferencja ta jak co roku stanie się platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych rozwiązań inżynierskich.

Instytut Technologii Paliw i Energii (poprzednio Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii od 30 lat są organizatorem konferencji, która jest najważniejszym wydarzeniem dla inżynierów i techników związanych z branżą koksochemiczną.

Koksownictwo stanowi ważne ogniwo gospodarki kraju. Polska od szeregu lat jest kluczowym producentem koksu w UE. W roku bieżącym jubileuszowa konferencja odbędzie się w dniach od 6 do 7 października 2022r. w Hotelu Klimczok Resort & SPA w Szczyrku i stanowić będzie forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów kooperujących z koksownictwem.  Podczas konferencji zaprezentowane zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie światowym oraz prace koksownii w zmiennych uwarunkowaniach gospodarki światowej.

  1. Jak długo gospodarka UE i świata będzie potrzebować koksu?
  2. Czy polityka klimatyczna UE doprowadzi do masowego zamykania koksowni?
  3. Czy zakłócenia światowych łańcuchów dostaw (węgiel koksowy, koks, stal) będą szansą dla polskich koksowni?
  4. Koksownia jako źródło zanieczyszczeń powietrza –  zamykać instalacje czy je modernizować?

To tylko niektóre z pytań, na które będziemy – mamy nadzieję w licznym gronie i bez niespodzianek „covidowych” – starać się odpowiedzieć podczas obrad KOKSOWNICTWO 2022. 

Jesteśmy przekonani, że nasze spotkanie w ramach dialogu technologicznego Polska ? Świat otworzy nowe możliwości dla innowacyjnych rozwiązań tak w zakresie informatyzacji jak i modernizacji procesu koksowania.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, dzielenie się doświadczeniem i zapoznanie z rozwiązaniami technologicznymi wdrożonymi w innych podmiotach to naturalny proces na drodze postępu technicznego. Dzięki współpracy i wymianie informacji nasza działalność produkcyjna staje się doskonalsza, bardziej efektywna i bezpieczniejsza środowiskowo.

W imieniu Zarządu Oddziału Karbochemii SITPH serdecznie zapraszam na KOKSOWNICTWO 2022!

Aleksander Sobolewski
Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii
Prezes Oddziału Karbochemii SITPH