W dniu 3.07.2024 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umów partnerskich projektu zintegrowanego LIFE ‚Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj’. Projekt będzie realizowany przez Departament Ochrony Środowiska UMWP w latach 2024-2033.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w województwie podkarpackim, a na jego realizację samorząd województwa pozyskał unijne dofinansowanie z programu LIFE oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 100 mln złotych. W projekcie weźmie udział 66 partnerów, w tym Instytut Technologii Paliw i Energii, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie kampanii edukacyjnej mieszkańców na temat znaczenia prawidłowego użytkowania systemów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz podniesienie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za kontrole/inspekcje zgodnie z Uchwałą Antysmogową.Przygotowała: Karolina Wodzisławska-Pasich
Zakład Ochrony Powietrza