W dniu 10.06.2024 r. pracownicy ITPE wzięli udział w warsztatach PSME pn. Klastry i magazyny energii środkiem zaradczym na wysokie ceny energii dla przedsiębiorców, samorządów i mieszkańców.

Wśród poruszanych tematów przestawiono m.in. uregulowania prawne dotyczące klastrów energii, stan faktyczny i rejestr klastrów, a także obowiązki koordynatora. Zaprezentowano również dwa studia przypadków: Energetycznego Klastra Oławskiego EKO oraz Słupskiego Klastra Bioenergetycznego. Organizatorzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz dalszymi planami rozwoju.

Ważnym i niezwykle ciekawym elementem warsztatów była wizyta studyjna na instalacjach Klastra Oławskiego. Wokół zakładu zlokalizowanych jest 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 25 MW oraz 4 magazyny litowo-jonowe, każdy o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. W trakcie realizacji jest inwestycja w system AHE (Agro Hydro Energy) o mocy 6 MW, a także projekt z zakresu magazynowania energii w wodorze. Następną inwestycją będzie magazyn grawitacyjny o mocy 5 MW i pojemności 35 MWh.

Warsztaty były okazją do poszerzenia wiedzy oraz zdobycia nowych kontaktów.Przygotowali: Rafał Fryza, Krzysztof Głód
Zakład Transformacji Energetycznej