Zastosowanie procesu elektrokoagulacji jako metody oczyszczania ścieków z procesu zgazowania przed ich fitoremediacją – prezentacja wyników realizacji projektu UCGWaterPLUS

15 i 16 maja miała miejsce międzynarodowa konferencja Regatec (Lund, Szwecja) na której zaprezentowano wyniki zrealizowanych w Instytucie badań naukowych w zakresie oczyszczania ścieków z procesu podziemnego zgazowania węgla (ang. Underground Coal Gasification, UCG). ITPE przeprowadziło badania porównujące efektywność oczyszczania ścieku przy wykorzystaniu żelazowych koagulantów chemicznych – chlorki i siarczany żelaza (II) i (III) – i procesu elektrokoagulacji, w którym to źródłem jonów żelazowych jest proces elektrochemicznego roztwarzania elektrody. Ze względu na znaczącą przewagę drugiej z badanych metod, dla niej przeprowadzono również prace pilotowe (skala ok. 20 dm3/h). W tym celu posłużono się reaktorem własnej konstrukcji, który umożliwia realizację procesu w układzie ciągłym. Zaprezentowane na konferencji wyniki obejmowały m.in. efekt optymalizacji parametrów konstrukcyjnych i procesowych reaktora.

Link do posteru znajdą Państwo tutaj.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod adresem www.ucgwaterplus.eu/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Badawczego Węgla i Stali w ramach umowy grantowej nr 101033964, a także w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków polskiego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „PMW” w latach 2021-2024; umowa nr. 5185/FBWiS/2021/2.Przygotował: Mateusz Szul
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym