Badania i rozwój dojrzałej i niezawodnej metody filtracji gorących gazów procesowych ze zgazowania.

Mamy przyjemność podzielenia się z Państwem opublikowanym niedawno artykułem przedstawiającym efekty realizowanych w Instytucie badań naukowych w zakresie technologii zgazowania.

Praca przedstawia wyniki badań zrealizowanych z wykorzystaniem dwóch zbudowanych w CCTW instalacji zgazowania i oczyszczania gazu, jakie zostały wykorzystane podczas prowadzonych w Instytucie przez ostatnich 10 lat badań procesowych, technologicznych i optymalizacyjnych, które podjęliśmy celem opracowania własnej i niezawodnej metody filtracji barierowej gazów gorących.

Sukces tych działań zobrazowano poprzez prezentację przebiegu filtracji gazów procesowych uzyskiwanych na drodze zgazowania biomasy i paliwa alternatywnego SRF w reaktorach ze złożem stałym i fluidalnym. Jednym z najistotniejszych elementów pracy jest jednak opis szeregu własnych rozwiązań technicznych i procesowych filtra i układu jego impulsowej regeneracji, które pozwoliły na znaczącą poprawę niezawodności urządzenia, a przez to również na podniesienie poziomu jego TRL (ang. Technology Readiness Level).
Publikacja ukazała się w modelu Green Open Access dlatego wersję autorską manuskryptu (pre-print przed recenzją) znajdą Państwo na tej stronie.

Dla tych z Państwa którzy nie posiadają dostępu do wydawnictwa Separation and Purification Technology możemy zaoferować udostępniony przez Wydawnictwo link umożliwiający czasowy pełny i otwarty dostęp do wersji ostatecznej publikacji.

Zapraszamy do lekturyPrzygotował: Mateusz Szul    telefon: +48 664 025 233
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym