W kwietniu w czasopiśmie naukowym Desalination and Water Treatment opublikowany został artykuł pt. Selection of membrane for production of drinking water from surface and groundwater by nanofiltration.

W wyniku coraz bardziej rygorystycznych wymagań jakościowych wobec wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, procesy membranowe, w tym nanofiltracja, stają się coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem technologicznym w produkcji wody pitnej z ujęć powierzchniowych i podziemnych. W artykule przedstawiono jeden z kluczowych aspektów związanych z zastosowaniem procesu nanofiltracji, tj. problem doboru membrany, która zapewnia jednoczesne współusuwanie zanieczyszczeń o zróżnicowanym profilu chemiczno-biologicznym, w tym mikrozanieczyszczeń organicznych takich, jak bisfenol A oraz związki grupy PFAS.

Artykuł powstał w oparciu o badania przeprowadzone w ramach projektu „Kompaktowy system uzdatniania wód naturalnych zawierających zanieczyszczenia o zróżnicowanym profilu chemiczno-biologicznym z inteligentnym systemem kontroli i sterowania” współfinansowanego w ramach Poddziałania 1. 1. 1 – Szybka Ścieżka – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współrealizowanego z firmą Aktun Sp. z o.o..

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem oraz współpracy.Przygotowały: Katarzyna Rychlewska, Karolina Wodzisławska-Pasich
Zakład Ochrony Powietrza