Węgiel aktywny jest materiałem porowatym, który otrzymujemy z różnych surowców: węgla kamiennego, brunatnego, torfu, drewna, pestek owoców itp. W zależności od zastosowania występuje on w trzech podstawowych formach: granulowanej, formowanej i pylistej. Przykładowe zastosowanie węgla aktywnego to:

 • uzdatnianie wody pitnej w wodociągach i przy produkcji napojów,
 • oczyszczanie ścieków,
 • oczyszczanie wody użytkowej i przemysłowej,
 • klarowanie syropów (w cukiernictwie),
 • oczyszczanie i odbarwianie alkoholi,
 • oczyszczanie i odwadnianie parafin i wosków,
 • odolejanie kondensatów,
 • odtłuszczanie i odbarwianie rozpuszczalników,
 • oczyszczanie i/lub odbarwianie oraz dezodoryzacja,
 • farmacja,
 • oczyszczanie i regeneracja kąpieli galwanicznych,
 • oczyszczanie gazów spalinowych (do usuwania metali ciężkich Hg, Cd, Tl, dioksyn i furanów oraz innych związków organicznych, adsorpcji tlenków siarki i tlenków azotu),
 • magazynowanie energii w bateriach, superkondensatorach i zbiornikach wodoru,
 • konwersja energii w ogniwach paliwowych i ogniwach słonecznych.

Badania węgli aktywnych wykonywane w ITPE prezentuje tabela.

Ocena parametrów jakościowych węgli aktywnych jest kwestią kluczową zarówno dla producentów tego materiału, jak również dla firm regenerujących węgle zużyte (odzyskujących ich właściwości adsorpcyjne) i wreszcie dla użytkowników indywidualnych, komercyjnych lub przemysłowych.

Od wielu lat Instytut Technologii Paliw i Energii zajmuje się oceną parametrów fizykochemicznych różnorodnego typu węgli aktywnych z zastosowaniem metod badawczych objętych zakresem akredytacji. 

Zapraszamy do współpracyAutorzy: Edyta Misztal, Nina Giesa, Joanna Hrabak 
Laboratorium Chemii Analitycznej