09 marca na Uniwersytecie w Johannesburgu (RPA) odbyły się warsztaty z Petrologii Organicznej organizowane przez DSCI-NRF CIMERA Centre (Centre of Excelence for Integrated Mineral and Energy Resource Analysis) dla Stowarzyszenia Mineralogicznego Południowej Afryki, MINSA. MINSA jest specjalistycznym oddziałem Towarzystwa Geologicznego Republiki Południowej Afryki. Warsztaty były częścią MINSA – Coal Utilisation Series 2023. W ramach warsztatów dr inż. Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi wygłosiła dwa wykłady na temat przemysłowego wykorzystania Petrologii Organicznej w ocenie koksu, karbonizatów, popiołów lotnych i węgla drzewnego.

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej i zgromadziło zarówno zainteresowanych studentów, jak i przedstawicieli przemysłu energetycznego i metalurgicznego z RPA. Wizyta naszej pracownicy na Uniwersytecie w Johannesburgu i jej udział w warsztatach dały szansę zaprezentowania możliwości i kompetencji ITPE.

Polska i RPA to kraje tradycyjnie górnicze, w których przemysł korzysta z energii pochodzącej z paliw kopalnych. W Polsce ok. 79% energii pochodzi z tego surowca, a w Republice Południowej Afryki – 77%. W przerabianiu węgla na paliwa ciekłe, produkty chemiczne, a także jego zgazowaniu RPA (obok Chin) jest światowym potentatem. Nawiązywanie współpracy z jednostkami naukowymi i przemysłowymi z RPA może przynieść obustronne korzyści obu krajom.

 Przygotowała: Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi
Zakład Technologii Koksowniczych