Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 29 grudnia 2022 r. ogłoszono wyniki II konkursu „Nowe technologie w zakresie energii” w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Z przyjemnością informujemy, że wniosek NTE-II/0021/2022 pt. „Mobilny magazyn ciepła z zastosowaniem strumienia PCM” został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Jest to jeden z trzech wniosków wybranych do dofinansowania w ramach obszaru tematycznego nr T5 – Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych. Projekt złożono w ramach konsorcjum KFG Mining Group sp. z o.o., Instytutu Techniki Górniczej KOMAG oraz Instytutu Technologii Paliw i Energii.

Sumaryczna wartość dofinansowania ze strony NCBiR wynosi 20 734 418,20 zł.

Kierownikiem całości prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu jest pracownik naszego Instytutu dr hab. inż. Krzysztof Jastrząb.

Jest to projekt wdrożeniowy, którego końcowym produktem będzie mobilny magazyn energii odpadowej wykorzystujący innowacyjne materiały zmiennofazowe (PCM). Projekt stanowi nowy kierunek badawczy realizowany w naszym Instytucie, związany z aktualnym problemem pozyskiwania i magazynowania energii ze źródeł alternatywnych.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wniosku i jego obronę na panelu ekspertów.

Więcej informacji.

 Autor: Krzysztof Jastrząb
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: kjastrzab@itpe.pl