W dniu 2 grudnia 2022 r. w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Stosowanie przepisów mających na celu poprawę jakości powietrza w świetle obecnej sytuacji prawnej oraz sytuacji na rynku paliw energetycznych”, organizowana przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

W panelu dyskusyjnym konferencji brała udział dr inż. Jolanta Telenga-Kopyczyńska – Kierownik Zakładu Ochrony Powietrza ITPE. Podczas tego panelu szukano m.in. odpowiedzi na problemy natury organizacyjnej czy proceduralnej w zakresie walki o czyste powietrze, czyli:

  • Jak wdrażać zapisy uchwały antysmogowej?
  • Jak prowadzić system kontroli przestrzegania zapisów uchwały przez samorządy?
  • Czy tzw. uchwała antysmogowa dla woj. śląskiego powinna zostać zaktualizowana?

Podczas konferencji omawiano zarówno dobre praktyki jak i problemy związane z kontrolowaniem mieszkańców w ramach obowiązującej uchwały antysmogowej. Podkreślono, że ważna jest dalsza konsekwencja w postępowaniu i podjętych działaniach na rzecz czystego powietrza.

 Autor: Jolanta Telenga-Kopyczyńska
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: jtelenga@itpe.pl