Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. są wiodącym w Polsce i znaczącym w Europie producentem koksu odlewniczego, a w szczególności koksu specjalnego o granulacji +100 mm. Udział WZK „Victoria” S.A. w produkcji koksu w Polsce wynosi 5% oraz stanowi 4% krajowego eksportu koksu ogółem. Rocznie zakład w Wałbrzychu produkuje ponad 500 tys. ton koksu, z czego ponad 400 tys. ton to koks odlewniczy specjalny.

Bardzo dobre wyniki finansowe jakie spółka osiąga w ostatnich latach spowodowane są zmianą sposobu sprzedaży produktów. Postawiono na rozwój bezpośredniej sprzedaży do nowych klientów – dużych przedsiębiorstw i w ostatnich trzech latach udział sprzedaży bezpośredniej wzrósł z 3% do 25%, co przełożyło się na pozytywne wyniki finansowe zakładu. Stabilność produkcji zakładu WZK „Victoria” S.A. oparta jest na umowach długoterminowych, które gwarantują ciągłość i jakoś dostaw węgla dla odpowiednich potrzeb produkcyjnych. Około 96% produkcji koksu jest eksportowana w rejony Europy Zachodniej, Afryki Północnej, Azji i Ameryki Południowej.

Zakład jest w pełni niezależny energetycznie. Wszystkie media, które potrzebne są do funkcjonowania zakładu są wytwarzane w całościowym ciągu produkcyjnym koksu, dzięki czemu wzrost kosztów energii jest dla zakładu całkowicie neutralny. Spółka zrealizowała i realizuje wiele inwestycji proekologicznych, takich jak m.in. wybudowana 10 lat temu nowoczesna instalacja oczyszczania gazu koksowniczego. Instalacja ta, stanowi skomplikowany zespół urządzeń m.in. chemicznych, zarządzany przez system komputerowy, dzięki czemu gaz koksowniczy oczyszczany jest z siarkowodoru i amoniaku.

Aktualnie Victoria przejęła od spółki zewnętrznej elektrownię, w której spalany był gaz koksowniczy, nazywając ją elektrownią wodorową (76% gazu koksowniczego zawiera pierwiastek wodór w czystej i związanej postaci). Elektrownia ta dostarcza prąd dla mieszkańców Wałbrzycha. W dalszej perspektywie spółka ma plan na eliminację emitora, jakim jest potocznie zwana „świeczka”, czyli pochodnia spalająca nadmiarowy gaz koksowniczy, którego część nie może być wykorzystywana w procesie produkcyjnym. Gaz ten ma być wykorzystany do produkcji metanolu, który posłuży do napędzania samochodów elektrycznych.

Spółka prowadzi również z własnych środków bardzo dużą inwestycję modernizacji sortowni koksu. Jej koszt to 50 mln złotych i ma być ona oddana do użytku w czwartym kwartale przyszłego roku.

 Autor: Grzegorz Jakubina
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: gjakubina@itpe.pl

Źródła: