1 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu  przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Celem ustawy jest zaostrzenie kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku.

Nowelizacja ustawy wprowadza następujące zmiany:

  • Do 12 lat pozbawienia wolności za nielegalny transgraniczny przewóz odpadów.
  • Do 5000 zł grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych.
  • Do 10 mln obligatoryjnej nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za skazanie sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku.
  • Do 10 lat pozbawiania wolności za niezgodne z przepisami „składowanie, usuwanie, przetwarzanie, zbieranie, unieszkodliwianie, transportowanie odpadów lub substancji albo dokonywanie odzysku odpadów lub substancji w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym”.
  • Do 8 lat pozbawienia wolności za spowodowanie zanieczyszczenia „wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach”. Jeżeli czyn zostanie popełniony w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  • Kara grzywny do 30 tys. zł, kara aresztu lub ograniczenie wolności za wypalanie roślinności z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów.

 Autor: Karolina Wodzisławska-Pasich
Zakład Ochrony Powietrza
Kontakt: kwodzislawska@itpe.pl

Źródła: