15 września 2022 roku premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia Tarczy Solidarnościowej, będącej narzędziem mającym na celu ochronę odbiorców indywidualnych przed gwałtownymi wzrostami cen energii elektrycznej. Jednym z rozwiązań Tarczy jest wprowadzenie gwarantowanej ceny energii elektrycznej dla wszystkich gospodarstw domowych. Gwarantowana cena obejmować będzie zużycie do 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych, w których mieszka co najmniej jedna osoba niepełnosprawna, trójka dzieci lub jest to gospodarstwo rolnicze. Dla pozostałych gospodarstw limit ten wyniesie 2000 kWh rocznie. Drugi z ogłoszonych mechanizmów mówi o utrzymaniu od stycznia 2023 roku ceny energii elektrycznej na niezmienionym poziomie. Nie podano jeszcze szczegółowych informacji o poziomie ceny gwarantowanej.

Planowane wprowadzenie Tarczy Solidarnościowej wywołane jest dużymi podwyżkami cen prądu, jakie miały miejsce w 2022 roku. U podstaw niestabilności cen energii leżą niewątpliwie kryzys energetyczny, transformacja systemu energetycznego Polski, trwająca wojna na Ukrainie oraz sankcje wobec Rosji. W samym 2022 roku rachunki za prąd klientów indywidualnych wzrosły średnio o 24% (w stosunku rok do roku). W tym czasie cena energii czynnej wzrosła o 37%, a koszt dystrybucji o 8%. Należy pamiętać również, że ceny energii wzrosły pomimo zwolnienia gospodarstw domowych z opłat akcyzowych za energię elektryczną, a także obniżenia stawki VAT z 23% do 5%. Oznacza to, że realny wzrost ceny energii elektrycznej u wytwórcy był znacznie wyższy, a prognozy rynku w najbliższym czasie wskazują na utrzymanie trendu wzrostowego.

Założeniem wprowadzenia gwarantowanej ceny energii elektrycznej do określonego pułapu zużycia jest pomoc gospodarstwom domowym narażonym na dalsze podwyżki rachunków, a jednocześnie zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego zużycia energii elektrycznej i ograniczenia marnotrawstwa energii.

 Autor: Tomasz Billig
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: tbillig@itpe.pl  | 32 621 64 18

Źródła: