W dniach 29.08. – 2.09.2022 w Bremie (Niemcy) odbyła się 8 the European Coke and lronmaking Congress (ECIC) oraz 9 the International Conference on Science and Technology of Ironmaking (ICSTI).

Wspólnie te dwa wydarzenia obejmowały wszystkie obszary hutnictwa żelaza, w tym etapy przedprodukcyjne, takie jak aglomeracja rudy żelaza i produkcja koksu. Ósma edycja ECIC skupiła się bardziej na praktycznych wynikach operacyjnych i inżynierii instalacji, podczas gdy dziewiąta edycja ICSTI skoncentrowała się bardziej na badaniach podstawowych. Oba wydarzenia zapewniły forum do dyskusji o najlepszych praktykach i najnowszych osiągnięciach, nowatorskich pomysłach i wynikach badań.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 ekspertów, w tym również z Instytutu Technologii Paliw i Energii. W ramach konferencji uczestnicy mieli okazję odwiedzić jeden z największych w Europie zakładów hutniczych, Thyssenkrupp Steel Europe AG w Duisburgu.

 

 

 Autor: Bartosz Mertas
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: bmertas@itpe.pl