12 sierpnia 2022 z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

prof. dr. hab. inż. Aleksandra Karcza.

Pan Profesor Aleksander Karcz był wieloletnim Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (obecnie Instytut Technologii Paliw i Energii).

W osobie Pana Profesora nauka polska i Instytut straciły wybitnego Naukowca, specjalistę w dyscyplinie chemii węgla, paliw i energii oraz opiekuna i promotora młodych kadr pracowników naukowych. Pożegnaliśmy uczonego o wielkim autorytecie, niestrudzonego popularyzatora nauki i współpracownika.

Profesor Aleksander Karcz , oddany przyjaciel Instytutu Technologii Paliw i Energii, dał się poznać jako wspaniały, mądry, pogodny Człowiek, o wysokiej kulturze osobistej, krzewiący wartości etyczne i standardy rzetelności naukowej, wzór wiarygodności i autorytetu naukowego.

Nieprzeciętna osobowość Pana Profesora, komunikatywność i otwartość  na nowe wyzwania oraz umiejętne wykorzystywanie doświadczeń naukowych na potrzeby gospodarki i przemysłu sprawiły, że podejmowane wspólnie działania zaowocowały licznymi sukcesami naukowymi i przyczyniły się między innymi do rozwoju chemii węgla oraz postępu technologicznego w polskim koksownictwie.

Wspomnienie o Panu Profesorze, nie tylko o wybitnym naukowcu, ale o ciepłym, życzliwym pogodnym i  skromnym, człowieku pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie, Bliskim, Współpracownikom oraz wszystkim, których dotknęła śmierć Pana Profesora wyrazy szczerego i głębokiego współczucia składają: Kadra zarządzająca wszystkich szczebli, Rada Naukowa oraz Pracownicy Instytutu Technologii Paliw i Energii.