Pragniemy poinformować, że w dniach 26?29 listopada br. odbyła się ocena audytowa Polskiego Centrum Akredytacji w Ośrodku Badań Biegłości Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Audytorzy potwierdzili kompetencje i wysoką jakość usług świadczonych przez Ośrodek.

Analiza i monitorowanie wyników uczestnictwa w badaniach biegłości (zadowalających, wątpliwych i niezadowalających) umożliwia wykazanie przez laboratorium umiejętności wykorzystania tych badań jako narzędzia do potwierdzenia i doskonalenia własnych kompetencji.

Uzyskanie pozytywnych wyników przez Uczestników badań biegłości pozwala na wzrost wzajemnego zaufania klientów, poszczególnych członków personelu laboratorium i jego kierownictwa.

 Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanych przez nas rundach badań biegłości dotyczących węgla kamiennego, węgla brunatnego, biomasy stosowanej na cele energetyczne, odpadu paleniskowego, stałych paliw wtórnych i odpadów palnych, mazutu i oleju opałowego lekkiego, koksu z węgla kamiennego.

Ośrodek Badań Biegłości zapewnia, że utrzymanie tak dobrego poziomu jakości świadczonych usług będzie stałą troską Koordynatora oraz personelu Ośrodka wraz z pracownikami laboratoriów współpracujących.

 Więcej informacji dotyczących Ośrodka Badań Biegłości.